TUYỂN DỤNG Archives - NEWSTARLAND - NGÔI SAO MỚI
 

TUYỂN DỤNG


THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO Số lượng: 01 / Mã: CVDT. HN I.MÔ TẢ CÔNG VIỆC +Tổ chức dào tạo  hội nhập và đào tạo kỹ năng mềm cho nhân viên mới trong công ty. +Xây dựng kế hoạch Đào tạo và phương án đào tạo...