4/12: Sự kiện ra mắt CLB Shophouse Supersale Big Team - NEWSTARLAND - NGÔI SAO MỚI